Difference between revisions of "TnhTP"

From Open Source Bridge
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
PH&Iacute; THAM KHẢO<br />THANH TO&Aacute;N AN TO&Agrave;N<br />THANH TO&Aacute;N ONLINE<br />Đặt hoa khai trương online<br />Top 10 hoa si&ecirc;u hot khi đặt hoa khai trương online<br />Bạn đang cần m&oacute;n qu&agrave; để ch&uacute;c mừng ng&agrave;y khai trương cửa h&agrave;ng của bạn b&egrave;. Bạn muốn thể hiện niềm vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c trong ng&agrave;y vui của người th&acirc;n. Vậy th&igrave; đừng bỏ lỡ top 10 hoa si&ecirc;u hot khi đặt hoa khai trương online sau nh&eacute;.<br />Top 10 hoa khai trương online si&ecirc;u hot<br />Điện hoa 24 giờ xin giới thiệu top 10 mẫu hoa khai trương si&ecirc;u hot sau để bạn lựa chọn.<br />Mỗi lo&agrave;i hoa, m&agrave;u hoa mang theo th&ocirc;ng điệp ch&uacute;c mừng ri&ecirc;ng d&agrave;nh cho ng&agrave;y khai trương.<br />Hoa khai trương tương lai vững mạnh<br />Để thể hiện lời ch&uacute;c mừng &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho ng&agrave;y khai trương, bạn n&ecirc;n chọn những lo&agrave;i hoa sang trọng mang theo th&ocirc;ng điệp tốt.<br />Đ&oacute; l&agrave; hoa hướng dương mang theo hy vọng cho tương lai mới.<br />Đ&oacute; l&agrave; hoa hồng m&ocirc;n với sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn v&agrave; sung t&uacute;c.<br /> [https://dienhoacantho.com/tiem-hoa-tuoi-tai-can-tho/ Tiệm hoa tươi tại Cần Thơ] l&agrave; hoa đồng tiền đại diện cho tiền t&agrave;i v&agrave; năng lượng.<br />Đ&oacute; l&agrave; hoa lan với vẻ đẹp sang trọng thể hiện cho ph&uacute; qu&yacute;.<br />Những lo&agrave;i hoa &yacute; nghĩa n&agrave;y đ&atilde; tựu chung lại trong lẵng hoa khai trương ấn tượng.<br />Thật tuyệt vời khi bạn lựa chọn sản phẩm n&agrave;y để ch&uacute;c mừng lễ khai trương của bạn b&egrave;.<br />Hoa khai trương lộc t&agrave;i<br />Lời ch&uacute;c mừng sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; lộc t&agrave;i đến được bộc lộ qua lẵng hoa si&ecirc;u hot n&agrave;y.<br />Sản phẩm được tạo th&agrave;nh từ những b&ocirc;ng hoa đẹp nhất v&agrave; &yacute; nghĩa nhất.<br />Hoa hồng với sắc m&agrave;u đẹp như trắng, đỏ, cam, hồng thể hiện cho sự y&ecirc;u qu&yacute;. Sắc hồng đại diện cho niềm hạnh ph&uacute;c v&agrave; sự khởi đầu mới su&ocirc;n sẻ v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br />Hoa hướng dương với m&agrave;u v&agrave;ng rực rỡ thể hiện cho tương lai tươi s&aacute;ng với những th&agrave;nh tựu ấn tượng,<br />Sự kết hợp h&agrave;i h&ograve;a của c&aacute;c sắc hoa tạo n&ecirc;n thiết kế đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa.<br />Hoa khai trương vạn sự th&agrave;nh c&ocirc;ng<br />M&agrave;u v&agrave;ng gi&agrave;u sang ph&uacute; qu&yacute; v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch hợp khi bạn muốn đặt hoa khai trương online<br />Ch&iacute;nh v&igrave; thế, Điện hoa 24 giờ mang đến mẫu hoa rực rỡ v&agrave; sang trọng n&agrave;y.<br />Sản phẩm được thực hiện bởi hoa đồng tiền, hoa ly v&agrave; hoa lan.<br />Lẵng hoa v&agrave;ng tươi đẹp thể hiện cho sự ch&uacute;c mừng ng&agrave;y lễ khai trương.<br />Đồng thời c&aacute;c lo&agrave;i hoa sang trọng n&agrave;y mang theo th&ocirc;ng điệp cầu mong cho sự sung t&uacute;c, ph&uacute; qu&yacute; v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với cửa h&agrave;ng trong thời gian tới.<br />Hoa khai trương th&agrave;nh c&ocirc;ng vi&ecirc;n m&atilde;n<br />M&agrave;u đỏ rực lửa được xem l&agrave; m&agrave;u của hỷ sự. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, lẵng hoa khai trương độc nhất sắc đỏ n&agrave;y xứng đ&aacute;ng được bạn gửi tới bạn b&egrave;, người th&acirc;n trong ng&agrave;y đặc biệt n&agrave;y.<br />Sắc đỏ của hoa hồng m&ocirc;n, hoa hồng tạo n&ecirc;n vẻ đẹp rạng ngời như th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ trong tương lai sắp tới vậy.<br />Hai lo&agrave;i hoa đẹp v&agrave; sang thể hiện cho lời cầu ch&uacute;c về sự sung t&uacute;c v&agrave; t&agrave;i lộc.<br />Sắc đỏ c&ograve;n mang đến năng lượng t&iacute;ch cực cho ng&agrave;y quan trọng n&agrave;y.<br />Đặt hoa khai trương online tại Điện hoa 24 giờ<br />Để gửi m&oacute;n qu&agrave; đầy &yacute; nghĩa v&agrave; y&ecirc;u thương đến với người th&acirc;n, bạn b&egrave; trong ng&agrave;y khai trương, bạn h&atilde;y đặt hoa online tại Điện hoa 24 giờ nh&eacute;.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; shop hoa chuy&ecirc;n cung cấp những mẫu hoa tươi đẹp.<br />Trong đ&oacute;, hoa khai trương với h&agrave;ng trăm sản phẩm đa dạng gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn thoải m&aacute;i.<br />Bạn muốn hoa m&agrave;u đỏ, m&agrave;u v&agrave;ng hay đa m&agrave;u đều c&oacute; sẵn những thiết kế chất lượng.<br />Kh&ocirc;ng những thế, khi đặt hoa khai trương online , bạn kh&ocirc;ng cần phải mang sản phẩm đến tận nơi v&igrave; đ&atilde; c&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />Nh&acirc;n vi&ecirc;n Điện hoa 24 giờ sẽ gi&uacute;p bạn mang hoa khai trương đến tận cửa h&agrave;ng đ&uacute;ng giờ, đ&uacute;ng ng&agrave;y.<br />D&ugrave; bạn muốn giao hoa ở t&igrave;nh th&agrave;nh n&agrave;o tr&ecirc;n đất nước Việt Nam, d&ugrave; bạn c&oacute; đặt hoa gấp, ch&uacute;ng t&ocirc;i đều sẵn s&agrave;ng thực hiện một c&aacute;ch ho&agrave;n chỉnh nhất.<br />H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i qua hotline 0937.15.32.62 - 0917.386.059 - 0902.615.078.<br />Điện hoa 24 giờ sẽ gi&uacute;p bạn đặt hoa khai trương online với những mẫu hoa si&ecirc;u hot v&agrave; &yacute; nghĩa nhất.<br />Lượt xem : 7<br />Dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; uy t&iacute;n<br />nhất.<br />Gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp nhất.<br />QUYỀN LỢI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG<br />- Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; kh&aacute;ch được bảo mật an to&agrave;n khi đặt h&agrave;ng tr&ecirc;n điện hoa 24h.<br />- GIAO HOA KHẮP CẢ NƯỚC CHỈ TỪ 2 H ĐẾN 3H.<br />- Giảm gi&aacute; khi đặt h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ.<br />- Cam kết vận chuyển đ&uacute;ng thời gian theo đơn đặt h&agrave;ng.<br />- Đơn h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể thay đổi, trả lại theo quy đinh.<br />- C&Oacute; H&Oacute;A ĐƠN ĐỎ CHO C&Ocirc;NG TY.<br />- Thanh to&aacute;n đơn h&agrave;ng với nhiều phương thức kh&aacute;c nhau.<br />Những c&acirc;u hỏi thường gặp<br />❖ Dịch Vụ Điện Hoa ( Giao Hoa Tận Nơi ) Nhanh Ch&oacute;ng, Gi&aacute; Rẻ<br />Bạn chỉ việc đặt hoa online hoặc kết nối zalo, viber gửi th&ocirc;ng tin nhận hoa , ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao tận nơi cho bạn.<br />❖ 999 Mẫu Hoa Đẹp, Chuy&ecirc;n Nghiệp Rẻ Đẹp Sang Ấn Tượng<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n học hỏi với xu hướng hoa đẹp sang trọng, được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất. v&agrave; thiết kế mẫu đẹp ấn tượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp dễ lựa chọn ph&ugrave; hợp nhất. Phong c&aacute;ch hiện đại v&agrave; độc đ&aacute;o nhất<br />❖ C&oacute; H&oacute;a Đơn Đỏ VAT<br />Cung cấp hoa đơn điện tử VAT cho c&ocirc;ng ty n&agrave;o cần mua hoa c&oacute; hoa đơn đỏ, hỗ trợ ghi th&ecirc;m v&agrave;o hoa đơn nhiều hoa<br />❖ Shop hoa đẹp nhiều Loại hoa nhất tỉnh<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối hoa sỉ đ&agrave; lạt v&agrave; nhiều hoa nhập khẩu cho to&agrave;n tỉnh. Chuy&ecirc;n cung cấp hoa cho c&aacute;c cơ quan ban ng&agrave;nh sử dụng hoa định kỳ từ ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />❖ H&Igrave;NH THỨC THANH TO&Aacute;N LINH HOẠT<br />Ở trong nước : Trực tiếp tiền mặt hoặc Chuyển Khoản<br />Ở nước ngo&agrave;i : Thanh to&aacute;n Western Union, Moneygram, Kiều Hối<br />❖ HOA TƯƠI L&Acirc;U ( 3-5 NG&Agrave;Y ), DỊCH VỤ TẶNG HOA BẤT NGỜ<br />Hoa được lựa chọn kỹ v&agrave; trau truốt cẩn thận n&ecirc;n hoa tươi được l&acirc;u tr&ecirc;n 3 ng&agrave;y.<br />Bạn cần d&ugrave;ng dịch vụ tặng hoa bất ngờ, shop sẽ tặng hoa bất ngờ<br />19004537<br />Văn ph&ograve;ng điều h&agrave;nh:<br />To&agrave; nh&agrave; VisTa Phường An Ph&uacute;, Quận 2, Tp.Hồ Ch&iacute; Minh<br />ĐT: 0937.153262 (7h00-21h00)<br />0917.386.059 (Gọi 24/7)<br />0169.669.6669 (Quản l&yacute;)<br />Ch&iacute; nh&aacute;nh Tp.Hồ Ch&iacute; Minh:<br />Shop hoa Tươi DienHoa24gio 99 Nguyễn Hữu Cảnh, B&igrave;nh Thạnh (Gần ng&atilde; tư The Manor ) ĐT:0917.386.059<br />Miễn ph&iacute; giao hoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n : Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q10, Q.11, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, Q.B&igrave;nh Thạnh, Q.Ph&uacute; Nhuận, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, Q.G&ograve; Vấp....C&aacute;c quận kh&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br />Shop hoa Q.Đống Đa,140 Hồ T&ugrave;ng Mậu ĐT:0937.153262<br />Miễn ph&iacute; giao hoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội: Ba Đ&igrave;nh, Ho&agrave;n Kiếm, Hai B&agrave; Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xu&acirc;n, Ho&agrave;ng Mai. C&aacute;c quận kh&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.<br />Huế: 23 Bến Ngh&eacute;<br />B&igrave;nh Dương: 368 Trần Hưng Đạo<br />Bi&ecirc;n Ho&agrave;: 156A Nguyễn Văn Hoa<br />Ki&ecirc;n Giang: 436 Nguyễn Trung Trực<br />Shop hoa 416 N&uacute;i Th&agrave;nh (Gần ng&atilde; tư ) ĐT:0937153262<br />Miễn ph&iacute; giao hoa tr&ecirc;n địa b&agrave;n Tp.Đ&agrave; Nẵng....C&aacute;c quận kh&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ
+


Revision as of 13:40, 16 November 2020

Bắc Giang
Bình Thuận
Đăk Nông
Điện Biên
Đá»ng Nai
Gia Lai
HÃ Giang
HÃ Nam
Hậu Giang
Huế
Kiên Giang
Kon Tum
Lạng Sơn
Phí giao hàng :0 VND
PHÍ THAM KHẢ
THANH TOÁN AN TOÀN
Thanh toán an toàn với ATM
Thanh toán an toàn với Paypal
Thanh toán an toàn với Nganluong
THANH TOÁN ONLINE
1. Qua cổng thanh toán Onepay
2. Thanh toán với Visa, Mastercard
3. Qua cổng thanh toán Paypal
Quản lý cửa hàng hoa tươi
Bạn Đang Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Quản Lý Cửa Hàng Hoa Tươi
Mở shop hoa tÆ°Æ¡i bạn cần những gì ? TrÆ°á»›c tiên, để kinh doanh cá»­a hàng hoa thành công thì cần phải có những mẫu hoa chất lượng cao hay website và cá»­a hàng bắt mắt. Trong đó yếu tố quan trọng hÆ¡n cả chính là việc quản lý cá»­a hàng hoa tÆ°Æ¡i.
Hotline: 0396696669
Nếu bạn lÆ¡ là trong việc quản lý từ việc: nhập, xuất hoa cho đến nhân sá»±, tài chính,'¦ bạn sẽ không thể nắm được tình hình kinh doanh của cá»­a hàng mình. Vì vậy, ngay trÆ°á»›c khi bắt tay và khai trÆ°Æ¡ng cá»­a hàng hoa, bạn nên hiểu rõ và áp dụng quy trình quản lý cá»­a hàng kinh doanh hoa tÆ°Æ¡i. Sau đây, sẽ giúp bạn thá»±c hiện Ä‘iều đó.
Kinh nghiệm quản lý bán hàng hoa tươi
Nhiều người cho rằng, kinh doanh hoa tÆ°Æ¡i rất dá»… dàng, má»t vốn bốn lời. NhÆ°ng làm rá»i má»›i biết, bán hoa tÆ°Æ¡i đòi hỏi nhiều kỹ năng trong quản lý, mà sá»± chuyên nghiệp cÅ©ng là má»t yếu tố không thể thiếu.
Theo kinh nghiệm từ đã thành công trên khắp cả nước chính là ứng dụng công nghệ và kinh doanh hoa tươi. Vậy, những điều này được chúng tôi thực hiện như thế nà? Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của bài viết này nhé!
Nắm bắt lượng hoa trong cửa hàng để phục vụ tốt hơn:
Dù là má»t người yêu hoa đến đâu, chủ tiệm hoa cÅ©ng không thể nhá»› hết được chính xác từng loại hoa trong cá»­a hàng của mình. Hoa tÆ°Æ¡i vốn rất Ä‘a dạng, má»—i loại lại có những Ä‘áº.c tính riêng nhÆ°: giống hoa, màu sắc, chế Ä‘á» chăm sóc,... ChÆ°a kể tiệm hoa thường nhập hoa từ nhiều nguá»n để lượng hàng luôn phong phú. Hoa mua từ các chủ vườn Đà Lạt, từ chợ hoa, hay từ nÆ°á»›c ngoài,... sẽ có mức giá và thời gian giao nhận khác biệt nhau hoàn toàn.
Quá nhiều các dữ liệu là lý do khiến chủ shop không thể nắm được chính xác số lượng từng loại hoa và các biến thể. Đôi khi khách hàng Ä‘ang cần gấp mà nhân viên không đáp ứng được vì phải tìm xem loại hoa khách cần vẫn còn hay đã bán hết. Má»t Quy trình bán hàng thiếu chuyên nghiệp sẽ khiến shop hoa khó giữ chân khách hàng. Tệ hại hÆ¡n, nếu chủ shop không nắm được lượng hoa còn tá»n dẫn đến tình trạng hoa bị hé úa rất lãng phí.
Vá»›i phần mềm quản lý bán hàng, bạn có thể kiểm soát những dữ liệu này rất dá»… dàng và nhanh chóng. Các loại hoa và từng thuá»c tính được phân nhóm và quản lý tập trung. Khi cần tìm kiếm thông tin, bạn chỉ cần 1 - 2 thao tác trên phần mềm là mọi thông tin về loại hoa đó được hiển thị đầy đủ. Giúp bạn tÆ° vấn và bán hoa nhanh chóng, nắm được lượng hoa còn tá»n để có kế hoạch thanh lý và nhập các loại hoa Ä‘ang hot. Quản lý được mọi dữ liệu giúp bạn chuyên nghiệp hóa quy trình bán hàng và phục vụ khách tốt hÆ¡n.
Xử lý đơn online nhanh chóng:
Ngày nay vì ở xa, vì bận rá»n, vì "ngại",... nên khách hàng thường sá»­ dụng dịch vụ Ä‘áº.t hoa online để gá»­i những bó hoa tÆ°Æ¡i đến người thân yêu. Chính vì vậy, bạn cần có fanpage và website riêng để giá»›i thiệu mẫu mã hoa nhằm tiếp cận vá»›i lượng khách mua online. Má»—i khi đến dịp Ä‘áº.c biệt nhÆ°: lá»… Tết, lượng Ä‘Æ¡n online có thể tăng gấp nhiều lần, khách đến mua tại cá»­a hàng cÅ©ng đông đúc hÆ¡n. Nhân viên bận rá»n tại cá»­a hàng, không có thời gian xá»­ lý Ä‘Æ¡n online, không ai Ä‘i giao hoa cho khách. Điều này làm ảnh hưởng đến khách hàng rất nhiều, khiến khách có ấn tượng xấu về thÆ°Æ¡ng hiệu. Nhiều chủ tiệm hoa đã mất Ä‘i má»t lượng khách lá»›n chỉ vì không cân bằng được quy trình xá»­ lý bán hàng Ä‘a kênh.
Với phần mềm quản lý bán hàng, bạn có thể tiết kiệm đến 50% thời gian và công sức khi xử lý các đơn hàng online. Giúp bạn nhận thông tin nhanh và chuẩn bị hoa, đơn vị vận chuyển đến lấy hoa và giao cho khách theo yêu cầu. Quy trình tối ưu giúp shop hoa có được lượng khách hàng lớn và sự tin tưởng của họ.
Quản lý bá cá doanh thu chi tiết
Việc có máº.t tại cá»­a hàng để quản lý nhân viên hay kiểm soát dòng tiền ra và hàng ngày là điều không thể. Làm sao để chủ shop hoa dù không ở cá»­a hàng vẫn quản lý được việc kinh doanh của mình?
CÅ©ng chính phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp các bạn làm được Ä‘iều đó. Những bản bá cá chi tiết về doanh thu, số Ä‘Æ¡n hàng, trạng thái Ä‘Æ¡n hàng, tá»n kho,... được thống kê nhanh chóng. văn hóa tang lễ Hàn Quốc vì Ä‘au đầu vá»›i những thuật toán trên excel hay hàng loạt số liệu lÆ°u trong sổ sách. Sá»­ dụng phần mềm quản lý bán hàng sẽ thống kê dữ liệu kinh doanh theo dạng bảng biểu, Ä‘á» thị. Nhờ vậy, chủ shop nắm được chính xác tình hình kinh doanh của cá»­a hàng dù Ä‘ang ở xa.
Liên hệ Hotline: 0396696669
'‹'‹'‹'‹'‹'‹'‹Bạn có thể tham khả thêm nhiều mẫu hoa tÆ°Æ¡i đẹp nữa tại: Shop hoa tÆ°Æ¡i đẹp
Lượt xem : 8
Tin tức liên quan
Dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín
nhất.
Đáº.t hàng, thanh toán Ä‘Æ¡n giản.
Giá cả phù hợp nhất.
QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG
- Thông tin của quý khách được bả mật an toàn khi Ä‘áº.t hàng trên Ä‘iện hoa 24h.
Hoa tươi Ông Xã Cần Thơ Giảm giá khi Ä‘áº.t hàng cho khách hàng cÅ©.
- Cam kết vận chuyển đúng thời gian theo Ä‘Æ¡n Ä‘áº.t hàng.
- Đơn hàng của quý khách có thể thay đổi, trả lại theo quy đinh.
- Thanh toán đơn hàng với nhiều phương thức khác nhau.
Những câu hỏi thường gáº.p
â- Dịch Vụ Điện Hoa ( Giao Hoa Tận NÆ¡i ) Nhanh Chóng, Giá Rẻ
Bạn chỉ việc Ä‘áº.t hoa online hoáº.c kết nối zalo, viber gá»­i thông tin nhận hoa , chúng tôi sẽ giao tận nÆ¡i cho bạn.
â- 999 Mẫu Hoa Đẹp, Chuyên Nghiệp Rẻ Đẹp Sang Ấn Tượng
Chúng tôi luôn học hỏi vá»›i xu hÆ°á»›ng hoa đẹp sang trọng, được yêu thích nhất. và thiết kế mẫu đẹp ấn tượng, giá cả phù hợp dá»… lá»±a chọn phù hợp nhất. Tiệm Hoa Tươi Gia Bình Bắc Ninh cách hiện đại và đá»c đá nhất
â- Có Hóa Đơn Đỏ VAT
Cung cấp hoa đơn điện tử VAT cho công ty nà cần mua hoa có hoa đơn đỏ, hỗ trợ ghi thêm và hoa đơn nhiều hoa
â- Shop hoa đẹp nhiều Loại hoa nhất tỉnh
Chúng tôi là đại lý phân phối hoa sỉ đà lạt và nhiều hoa nhập khẩu cho toàn tỉnh. Chuyên cung cấp hoa cho các cơ quan ban ngành sử dụng hoa định kỳ từ chúng tôi
â- HÃŒNH THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT
Ở trong nÆ°á»›c : Trá»±c tiếp tiền máº.t hoáº.c Chuyển Khoản
Ở nÆ°á»›c ngoài : Thanh toán Western Union, Moneygram, Kiều Hối
â- HOA TƯƠI LÂU ( 3-5 NGÀY ), DỊCH VỤ TẶNG HOA BẤT NGỜ
Hoa được lựa chọn kỹ và trau truốt cẩn thận nên hoa tươi được lâu trên 3 ngày.
Bạn cần dùng dịch vụ táº.ng hoa bất ngờ, shop sẽ táº.ng hoa bất ngờ
0901.95.85.95
68 Nguyễn Thị Minh Khai
ĐT: 0937.153262 (7h00-21h00)
0917.386.059 (Gọi 24/7)
Shop hoa Tươi DienHoa24gio 99 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Gần ngã tư The Manor ) ĐT:0917.386.059
Miá»…n phí giao hoa trên địa bàn : Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q10, Q.11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú, Q.Gò Vấp....Các quận khác vui lòng liên hệ
Shop hoa Q.Đống Đa,140 HỠTùng Mậu ĐT:0937.153262
Miá»…n phí giao hoa trên địa bàn Hà Ná»i: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà TrÆ°ng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Các quận khác vui lòng liên hệ.
Cần Thơ: 149 đường 30/4, Ninh K
Đà Nẵng: 304 Đống Đa, Hải Châu
Huế: 23 Bến Nghé
Đalạt: 05 Phan Đình Phùng
Bình Dương: 368 Trần Hưng Đạ
Biên Hoà: 156A Nguyễn Văn Hoa
Kiên Giang: 436 Nguyễn Trung Trực
Shop hoa 416 Núi Thành (Gần ngã tư ) ĐT:0937153262
Miễn phí giao hoa trên địa bàn Tp.Đà Nẵng....Các quận khác vui lòng liên hệ